Rock art in Norway – Helleristninger

Landet kryr av museer, både store og små, bygdemuseer, samtidskunst og you name it. Som oftest er de også mye mer interessante enn du tror, hvis en først får foten innenfor. Det gjelder også ens hjemlige museer, som kanskje er de siste en finner på å besøke. Sjøl har jeg vært langt avgårde på museumsbesøk.

The Rock Drawings of Alta constitute the most important piece of evidence in favour of the existence of human activity in the the Great North during the prehistoric period.

The Rock Art of Alta is one of Norways seven sites on the World Heritage List. Visit also my photogallery.

Min første tur til Finnmark ble bare noen dager i Alta, men høyest på ønskelista sto helleristningene. Har jo sett Bølareinen, en 6000 år gammel tegning av en rein i Sto utenfor Steinkjer, og såvidt vært på Leirfall-feltet i Stjørdal. Men helleristningene i Alta er den største kjente samling av bergkunst i Nord-Europa.

De første av helleristningene i Alta ble oppdaget så seint som i 1973. I dag er de mange tusen kulturskattene en del av Alta Museum, og besøkes av tusener fra inn- og ikke minst utland.

Personlig synes jeg det var kjempespennende å gå rundt på dette svære friluftsmuseet, som altså er en del av verdensarven, Unescos World Heritage List.

De eldste helleristningene som er funnet i Alta er rundt 6000 år gamle. De spesielle bildene ble hugget i berget i eldre og yngre steinalder, over en periode på minst 3.700 år, og forteller på sitt vis om livet for tusener av år siden.

Steinalderfolket har avbildet mye rein, som vel var det viktigste matdyret den gang. Men også elg, bjørn, fugler, fisk, havpattedyr – og mennesker.

Spennde, og når en har gått sine kilometer og tittet på alt det fortidens mennesker har skapt her, så er det altså et flott museum øverst i bakken, med allsidige samlinger og servering med utsikt.

Blant annet kan en se denne samiske trommen, en runebomme fra Vardø. Ooops, det vil si en kopi, selvfølgelig. For flesteparten av trolltrommene ble jo brent og ellers ødelagt. Av de cirka 70 samiske trommene som eksisterer i dag, befinner de fleste seg i museer utenlands. Den originale runebommen fra Vardø, er den eneste som er bevart fra Finnmark, og den befinner seg i Nationalmuseet i København! Runebommen ble konfiskert av myndighetene i 1693, og eieren, Anders Poulsson, ble dømt til døden. Kopien er laget av Ovlla Gaup fra Kautokeino, ifølge museet.

Ellers er det også mye annet å oppleve i museet, fra laksefisket i Alta-elva, pokalene til Bjørn Wirkola, til en utstilling som viser glimt fra den dramatiske Alta-aksjonen, La elva leve. Flere bilder her.

This picture are from the rock art at Leirfall in Hegra, in the Stjørdal community in Mid Norway. There are several rock carving sites from the Bronze Age and Stone Age.

There are some information about the place, but still no museum. The Rock Art Museum (Det magiske berget) is planned to be buildt in 2013.

The rock art at Hegra is in no way as big as the site in Alta, but it is still interesting of course. I have more photos from rock art in my gallery: www.bentehaarstad.no

5 thoughts on “Rock art in Norway – Helleristninger

  1. These are truly awesome Bente! I am surprised they have survived in spite of being open to the elements! This kind of art is usually inside caves in other countries that I have heard of!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s